Please upgrade your browser

Veel gestelde vragen

Kijk op http://apple2win.com/nl/ok/ voor het type diensten die we bieden. Je betaald € 12, - per week en éénmalig € 3, - om gebruik te maken van de diensten van Apple2win . Terug naar boven

Om Apple2win diensten op de website te bestellen, gelieve je mobiele nummer in te vullen , klik op "Doorgaan", Apple2win zal je onmiddellijk een sms met alle details van de bestelling sturen. Je kunt hierop reageren om door te gaan met het registratieproces of je zal een sms ontvangen met een pincode . Voer deze pincode op de website om uw inschrijving te bevestigen. Het bedrag zal worden afgetrokken van je prepaid saldo of zal op je maandelijkse factuur staan, afhankelijk van je contract met je netwerkoperator. Terug naar boven

Nee, je kunt een dienst op elk moment annuleren. Opzegging is onmiddellijk van kracht. Terug naar boven

Prijzen en diensten

Je kunt je Apple2win dienst elk moment annuleren: Stuur een sms met STOP naar 5566 of ga naar www.payinfo.nl Terug naar boven

Probeer nogmaals STOP te sturen of ga naar www.payinfo.nl Terug naar boven

Op onze website staan de prijzen en de voorwaarden van de dienst vermeld. Wanneer je je abonneert op onze dienst en je een SMS –bericht stuurt, ontvang je de prijs informatie ook. Als je dit SMS- bericht bevestigt ben je pas ingeschreven voor onze dienst en zullen er kosten optreden. Terug naar boven

Wanneer je je abonneert op de aangeboden dienst van Apple2win tijdens de Promotie periode, neem je automatisch deel aan deze Promotie. Om de Apple2win dienst te bestellen, gelieve je mobiele nummer op de website invullen en Apple2win zal je onmiddellijk een sms sturen met alle details van de bestelling . Je kunt reageren op deze sms om door te gaan met het registratieproces, of je zal een sms ontvangen met een pincode. Voer deze pincode op de website om je inschrijving te bevestigen. Terug naar boven

Alle deelnemers aan deze Promotie hebben een gelijke kans om de gecommuniceerde prijs te winnen . Na sluiting van de Promotie periode zal de winnaar van de prijs op de hoogte worden gesteld. Zie ook de spelvoorwaarden hiervoor. Terug naar boven

Ja, je kunt deelnemen aan meerdere promoties en spelen voor meer prijzen. Wel slechts één inzending per persoon per promotie. Terug naar boven

Personen onder de 16 jaar zonder de toestemming van de wettelijke voogd of ouder alsmede werknemers van Apple2win en hun naaste familieleden en instanties en bedrijven komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Promotie. Terug naar boven

Na afloop van de Promotie zal op onpartijdige wijze uit alle Deelnemers één of meerdere willekeurige winnaars, afhankelijk per Promotionele actie, getrokken worden. Dit zal geschieden binnen een periode van 30 dagen na afloop van de actie. De winnaar zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per sms of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer. Indien de winnaar hier niet op reageert, zal na een periode van 2 (twee) weken nogmaals een sms gestuurd of gebeld worden. Indien de winnaar hier niet binnen 2 (twee) weken op reageert, zal zijn recht op de prijs komen te vervallen en behoudt Apple2win zich het recht voor de prijs opnieuw aan de promotionele actie toe te voegen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Terug naar boven

Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaar zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. De winnaar dient zich rechtsgeldig te kunnen identificeren. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken te zijn, dan zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen. Apple2win aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Apple2win geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens of na de verzending. Apple2win is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het gebruik van de prijzen, zouden voordoen, tenzij er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Apple2win of haar medewerkers. Apple2win is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor. Eventuele verzendkosten of koerier kosten zullen worden gedragen door de winnaar . Terug naar boven

Voor de diensten van Apple2win betaal je € 12 per week en éénmalig € 3, -. Er zijn geen extra kosten van toepassing op deelname aan een Promotie. Terug naar boven

Het is mogelijk dat je niet meer weet dat je je hebt ingeschreven voor onze service. Om je te abonneren op onze diensten dien je een bericht dat je ontvangt te bevestigen . Alleen als dat gebeurt ben je geabonneerd. Zorg ervoor dat niemand anders toegang heeft tot je telefoon en in staat is om je telefoonnummer te abonneren op onze service zonder je toestemming. Controleer de berichten die je ontvangt zeer goed en van welk nummer je ze ontvangt. Worden de berichten niet verzonden vanaf nummer 5566 (Shortcode) neem dan contact op met de klantenservice van je mobiele provider of ga naar www.payinfo.nl Terug naar boven

Op onze website en Promoties wordt vermeld dat personen onder de 16 jaar expliciete toestemming moeten hebben van hun ouders of voogd. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien een minderjarig kind zich inschrijft zonder toestemming van de ouders. Om uit te schrijven kunt je een SMS met STOP sturen naar 5566 (Shortcode) (vanaf de telefoon waarmee is aangemeld). Of ga naar www.payinfo.nl. Wij handelen volgens de richtlijnen van de lokale mobiele operators en de smsgedragscode. Terug naar boven

Waarschijnlijk heeft iemand (per ongeluk) je mobiele nummer ingevuld op één van onze websites. Gelieve de boodschap te negeren die gratis is verstrekt aan je. In het geval je niet zelf op onze diensten wenst te abonneren. Terug naar boven